Projeler

Devam Eden Projeler

Eğitime Uzanan Yol Projesi (2017)

2017eğitime uzanan yol

Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 11 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne) 10 Şubat 2017-10 Şubat 2019 tarihleri arasında yürütülen “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında 5 gün boyunca gerçekleştirilen eğitim atölyeleri ile toplamda 990 öğretmen ve 33 formatörün mesleki kapasitelerinin artırılması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda düzenlenen özel eğitim konulu “Aile ve Farkındalık Seminerleri” ile toplamda 1100 aileye otizm konusunda bilgi ve farkındalık düzeylerinde artış yaşanması planlanmaktadır.
Proje ile birlikte ayrıca söz konusu bu 11 ilde toplam 33 devlet okulunda 1’er özel eğitim sınıfının MEB standartlarındaki materyaller ile donanımı gerçekleştirilmektedir. Böylelikle seçilen illerde formatör/öğretmenlerin mesleki kapasitelerinin artması sağlanırken, otizmli çocukların nitelikli özel eğitime erişmelerine katkı sağlanmaktadır.

Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte (2017)

2017 hayatta birlikte

Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır. Ancak mevcut yasal düzenlemelere rağmen engelli çocukların eğitim haklarından tam anlamıyla yararlanamadıkları ve kaliteli eğitime erişimde problem yaşadıkları bilinmektedir. Öğretmenlerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaması, velilerin olumsuz tutumları, engelli çocukların erişimine uygun fiziki eğitim ve öğrenme ortamının olmaması ve engelsiz çocukların engelli akranlarına yönelik tutum ve davranışları eğitimin önünde engel oluşturmaktadır.
Eğitimde Engelli Hakları: Okulda Birlikte, Hayatta Birlikte Projesi, bu ihtiyaca yönelik olarak okul öncesi ve ilkokul seviyesinde engelliliğe yönelik olumsuz algı ve tutumların dönüştürülmesi ve böylece eğitim ortamında engelliliğe dayalı ayrımcılığın azaltılmasına katkı sunulması amacıyla 2017 yılında hayata geçirilmiştir.
Proje, Tohum Otizm Vakfı tarafından, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEÇBİR) ortaklığı ve Sabancı Vakfı’nın desteği ile yürütülmektedir.
Proje kapsamında 3 pilot okuldan 24 öğretmene kapsayıcı eğitim perspektifini güçlendirmek amacıyla 8 günlük eğitim verilmiş, okul öncesi ve ilkokul 1.-4. sınıf öğrencilerine yönelik ders etkinlikleri ve materyalleri geliştirilmiştir.
2019 yılında da devam edecek proje kapsamında öğretmenlerin desteklenmesine devam edilecek, ilk yılda geliştirilen içerikler sınıflarda uygulanmaya başlayacak; seçilen pilot okullarda belirli gün ve haftalarda kapsayıcı eğitim perspektifiyle kapsamlı farkındalık çalışmaları yürütülecek ve iletişim faaliyetleri ile konu hakkında kamuoyunda farkındalık yaratılacaktır.

Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi (2018)

Strengthening of Autism Network in Turkey 2018Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Avrupa Birliği Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında desteklenen 9 ortaklı Türkiye Otizm Ağı Güçlendirme Projesi (Strengthening of Autism Network in Turkey Project) kapsamında 2 yıl boyunca yürütülecek olan faaliyetlerle Türkiye Otizm Meclisi’ne üye sivil toplum kuruluşlarının (dernekler, vakıflar, federasyonlar) ve kamu yetkililerinin işbirliğini ve iletişimini arttırmaktır. Uygulama yerleri İstanbul, İzmir, Ankara ve Konya olan projenin ortakları Otizm Dernekleri Federasyonu, Anadolu Otizm Federasyonu, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı, Konya Otistik Çocuklar ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği, Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği, Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu, Otizm Federasyonu ve Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı’dır.

Tamamlanan Projeler 

Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi (2017)
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ‘Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi’ ile İstanbul’da Mart- Aralık 2017 tarihleri arasında gönüllü aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından Aile Sağlığı Merkezlerine gelen 18-36 aylık toplam 9.010 çocuk otizm tarama ölçeği (M-CHAT) yazılımı kullanılarak otizm riski taramasından geçirilmiştir. Tarama sonunda ilk aşamada 911 çocuk, ikinci aşamada 322 çocuk riskli bulunmuştur. Muayenesi yapılan 234 çocuktan 73 çocuk otizm tanısı almıştır. Otizm riski taraması İstanbul’da 31 ilçede 127 Aile Sağlık Merkezlerinden 167 aile hekimi, 88 aile sağlık elemanı olmak üzere toplam 255 gönüllü tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede ayrıca 36 RAM personeline eğitsel değerlendirme konusunda; 76 okul öncesi öğretmenine kaynaştırma eğitimi konusunda eğitimler verilmiştir. Ailelere yönelik 10 adet kitapçıktan oluşan beceri kazandırma kitapçık seti hazırlanmıştır.

 Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma (2016)

Tohum Otizm Vakfı, özel gereksinimli çocukların okul öncesi kurumlarda akranlarıyla eğitim almaları ve kaynaştırmadan en iyi şekilde yararlanmaları amacıyla Sabancı Vakfı desteği ve Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) ile İstanbul İl Milli Eğitimi Müdürlüğü’nün ortaklığıyla “Eğitime İlk Adım: Okul Öncesinde Kaynaştırma” isimli proje yürütmüştür.

2016 eğitime ilk adımProje ile okul öncesi kurum öğretmenlerin özel gereksinimli çocukların kaynaştırılması konusunda eğitilerek konuya ilişkin bilgi, becerileri ve mesleki kapasitelerinin artırılması; buna bağlı olarak özel gereksinimli çocukların akranları ile aynı ortamlarda eğitim almasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Temmuz 2016- Temmuz 2017 arasında yürütülen projenin uygulama yeri İstanbul'dur.

Projede öncelikle kaynaştırma konusunda uzmanlaşmış 20 formatör yetiştirilmiş, daha sonra bu formatörler kendi belirledikleri 20 okul öncesi kurumda 6 aylık çalışmalar yürütmüştür. Formatörler her ay belirli aralıklarla seçtikleri okul öncesi kurumlara giderek okul öncesi öğretmene işbaşında süpervizyon vermişlerdir. Proje kapsamında ayrıca ailelere yönelik farkındalık kazandırma seminerleri düzenlenmiştir.

Otizmli Çocukların Eğitimi için Yeni Tablet Uygulamaları Geliştirilmesi (2015)

Projenin amacı, otizmli çocukların eğitiminde kullanılabilecek yeni bir tablet uygulama geliştirilmesi, uygulamaların pilot çalışmalarını yapılması ve İstanbul’da farkındalık seminerleri düzenlenmesidir. Rotterdam Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından desteklenen proje Eylül 2015-Eylül 2016 arasında yürütülmüştür. Proje sonucunda çocukların dinlediğini anlama becerisini geliştirmeyi hedefleyen Dinle- Anla mobil uygulaması hazırlanmıştır. Mobil uygulama, iOS ve Android tablet ve telefonlardan ücretsiz olarak indirilebilmektedir.

Otizm Dostu Şehir: Gaziantep Projesi (2015)

Projenin amacı; Otizm Spektrum Bozukluğu” ve olan çocukların erken tanısının konulması, erken özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yaygınlaştırılması amacıyla Gaziantep ilinde otizm konusunda farkındalık yaratmak, yerel aktörlerin kapasitesini geliştirmek ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Otizm Eylem Planı Taslağı’nın Gaziantep iline ölçeklendirilerek, yerel düzeyde uygulanmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda proje kapsamında ailelere, eğitimcilere ve aile hekimleri ile çocuk doktorlarına eğitimler verilmiştir.

 Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor (2015)

2012 Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor

ABD Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen; Tohum Otizm Vakfı tarafından geliştirilen ve yürütülen “Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor” – Tohum 1 ve Tohum 2, teknolojik gelişmelerin otizmli bireylerin eğitiminde kullanılmasını teşvik etmek, her ortamda eğitim fırsatlarının yaygınlaştırılması için hazırlanmıştır. Proje kapsamında farkındalık seminerleri düzenlenerek ve basın toplantısı yapılarak projenin tanınırlığı artırılmıştır.
Proje kapsamında geliştirilen tablet uygulamaları 2015 yılında Android versiyonuna çevrilmiş olup hem App Store’lar ve hem de Google Play Store’larda yer almaktadır.

Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri (2015)
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında desteklenen Okullarda Yaratıcılık Atölyeleri Projesi ile birlikte gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesi ile İstanbul’da yaratıcı endüstriler sektöründe gelişmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında 12 kaynaştırma okuluna müzik, resim ve seramik atölyeleri kurulmuş, eğitimci eğitimleri ve farkındalık seminerleri düzenlenmiştir. Proje Eylül 2015-Ağustos 2016 tarihleri arasında uygulanmıştır.

Kaynaştırma Eğitimi Animasyon Filmi "Gökkuşağı Okulu" (2012)

2012Kaynaştırma Eğitimi Animasyon Filmi Gökkuşağı Okulu

Tohum Otizm Vakfı ve Starbucks Türkiye’den
‘GÖKKUŞAĞI OKULU’

"Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele...
Birlik olduk, sevgi dolduk! Rengarenk gökkuşağı olduk.”

Tohum Otizm Vakfı ve Starbucks Türkiye, toplumda otizm konusunda farkındalık yaratılmasını hedefleyen uzun dönemli işbirliklerini, kaynaştırma eğitimi sürecinde tüm öğrencilerin özel gereksinimli bireylerin varlığı ve özelliklerini fark etmesini sağlamak amacıyla ‘Gökkuşağı Okulu’ adlı animasyon filmi hazırlamıştır.
2009’dan beri devam eden ortak çalışmalara ek olarak, Starbucks Türkiye’nin destekleriyle hazırlanan ‘Gökkuşağı Okulu’ animasyon filmi, İdil Ar’ın yönetmenliğinde tamamlanmış ve Ceyda Düvenci tarafından sosyal sorumluluk kapsamında seslendirilmiştir.
‘Gökkuşağı Okulu Animasyon Filmi’ Tohum Otizm Vakfı sosyal medya hesaplarından paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırılmıştır. Buna ek olarak yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında 2013-2014 eğitim öğretim yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle kaynaştırma eğitimi verilen ilköğretim okullarında filmin gösterimi gerçekleştirilmiştir.

Kaynaştırma eğitimi neden önemli?

Ülkemizde 1997 yılında yayınlanan 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2000 yılında yürürlüğe giren Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde, kaynaştırma eğitimiyle ilgili daha açık ifadelere ve uygulamaya yönelik hükümlere yer verilmiştir.
Kaynaştırma eğitimi için gerekli temel koşullardan birisi otizm, işitme engeli, zihinsel yetersizlik gibi özel gereksinimli olan çocukların davranış ve öğrenme özelliklerinin normal gelişim gösteren akranları tarafından bilinmesidir. Öğrenciler arasında olumlu etkileşim ancak o zaman kurulabilmekte, dolayısıyla özel gereksinimli öğrencinin sınıfın bir üyesi olduğu anlaşılabilmektedir.
Starbucks Türkiye’nin katkılarıyla hayata geçen ‘Gökkuşağı Okulu’nda her çocuk bir renk! Her renk başka bir güzel… Bütün renkler birleşip, karanlık bulutları yok ediyor! Gökkuşağı Okulu’nda herkes kendinden farklı olanlara saygı gösterip, onlarla birlikte yaşamayı öğreniyor. Çünkü hepimiz bir arada daha güzel, daha güçlüyüz.

GÖKKUŞAĞI FİLMİ

 

Aile Seminerleri: Bilmek Anlamaktır Projesi (2012)

2012 bilmek anlamaktır
“Aile Eğitim Seminerleri: Bilmek Anlamaktır”
Hollanda Başkonsolosluğunun MATRA hibesi tarafından desteklenen “Aile Eğitim Seminerleri: Bilmek Anlamaktır” projesi Haziran 2012- Haziran 2013 tarihleri arasında uygulanmıştır. Bu projeyle, İstanbul’da yaşayan ve tercihen yeni tanı almış 0-8 yaşları arasındaki otizmli çocukların ebeveynlerin iki günlük seminerlerle bilgilendirip otizme yakınlaştırmak ve üniversite gençlerini hem profesyonel anlamda hem de sosyal sorumluluk anlamında geliştirmek hedeflenmiştir.
“Otizm Aile Seminerleri: Bilmek Anlamaktır” Proje kapsamında verilen iki günlük seminerin içeriği, otizmli çocukların eğitimi alanında uzmanlaşmış akademisyenler tarafından hazırlanmıştır. Seminer, otizmin özellikleri, otizmde davranış kontrolü, otizmli bireylerle nasıl etkileşim kurulması gerektiği ve otizmli bireylerden yaşamın farklı dönemlerinde nelerin beklenebileceği konularına odaklanmaktadır.
Seminerler, üniversitelerin psikoloji bölümü 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından projeye dahil olan ebeveynlere vermiştir. İki günlük seminer sırasında katılımcı ebeveynlerin otizmli çocuklarıyla, psikoloji bölümü 1. ve 2. sınıf öğrencileri ilgilenmiştir. Projeye dahil olacak tüm öğrenciler uzman kadronun hazırladığı oryantasyon programından geçmiş, proje sırasında aldıkları sorumlulukları yerine getirirken, proje uzman ekibinin süpervizyonu altında olmuşlardır.
“Otizm Aile Seminerleri: Bilmek Anlamaktır” Projesi kapsamında on hafta boyunca yaklaşık 200 ebeveyne, 20 eğitmen öğrenci ve 40 yardımcı öğrenci vasıtasıyla destek olmuştur. Proje sonunda ortaya çıkan aile seminer programı, kullanmak isteyen tüm ilgili paydaşlara açıktır.
Aileler için broşür
Öğrenciler için broşür

 Teknoloji Yoluyla Otizmli Çocukların Öğrenme Fırsatlarının Artırılması Projesi (2013)

İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenen ve 9 ay süren “Teknoloji Yoluyla Otizmli Çocukların Öğrenme Fırsatlarının Artırılması Projesi” kapsamında dezavantajlı konumda olan otizmli çocukların iletişim, akademik ve günlük yaşamda kullanabilecekleri kavramları teknoloji yardımıyla her ortamda daha etkin, kolay ve eğlenceli öğrenebilmeleri için yeni bir mobil uygulama geliştirilmiştir.

2014 Teknoloji Yoluyla Otizmli
Proje kapsamında Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu eğitmenleri tarafından, öğrenme güçlüğü çeken otizmli veya zihinsel engelli çocuklara, 0-8 yaş aralığındaki tipik gelişim gösteren çocuklara kazandırılması hedeflenen kavram öğretim setleri için günlük yaşamda kullanabilecekleri 50 adet eğitim programları seti kapsamında toplam 300 adet farklı kavram geliştirilmiştir. 20 adeti nesne eşleme, 20 adeti nesne ayırt etme ve 10 adeti nesneleri kategorilerine ayırma olmak üzere geliştirilen 50 adet eğitim programı ile hedef grubun şekil, renk, meyve, sebze, içecek vb. gibi kavramları öğrenmelerine katkıda bulunulmaktadır.
Kavram yazılımının yaygınlaştırılması ve amacı ile İstanbul’da Bağcılar, Kadıköy, Şişli, Zeytinburnu ve Beylikdüzü ilçelerindeki eğitmenlere ve ailelere tanıtıcı seminerler vererek çocukların ilgili yazılıma ulaşımı ve kullanımı konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlanmıştır. Yazılımın geliştirilmesine müteakip iki ay boyunca aile ve eğitmen olmak üzere toplam 525 kişiye ulaşılmış, 1.050 saat eğitim verilmiştir.
Oyun şeklinde tasarlanan kavram yazılımına www.tohumegitim.com adresinden; iOS ve Android tabanlı tabletlerden ücretsiz olarak erişilebilmektedir

Bağımsızlığıma Yol Verin (2013)

Bağımsızlığıma yol verin 2013Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen “Bağımsızlığıma Yol Verin” projesinin iki amacı bulunmaktadır. Birincisi, gelişimsel bozukluğu olan (zihin engelli ve otizmli) bireylerin, toplumsal entegrasyonunda esas olan temel yaya becerilerini kazandırılması, diğer ise trafiği yoğunlukla kullanan bireylere, özellikle de araç sürücülerine, yolları farklılıkları olan kişilerle birlikte kullanıldığının altı çizilerek farkındalık yaratılmasıdır. Proje kapsamında otizm ve zihin engelli çocuklara trafik becerilerinin kazandırılması için bir eğitim programı geliştirilmiş ve pilot uygulamalar yapılmıştır. Eğitim programı, uygulamalar sonrasında nihai hale getirilerek eğitim kitapçığı ve CD oluşturulmuştur.

 Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Projesi (2013) 

2014 Beylikdüzü Kaynaştırma İş uygulama Merkezi
Koç Holding tarafından yürütülen “Ülkem İçin” Projesi kapsamında hayata geçirilen ve 2013-2014 öğretim yılı boyunca desteklenen Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Projesi kapsamında otizmli bireylere bilimsel eğitim metotlarıyla iş becerisi kazandırmak ve iş hayatına hazırlamak kapsamında eğitim çalışmaları devam ettirilmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu özel eğitim uzmanları tarafından hizmet içi eğitimler verilmiştir. Hizmet içi eğitimlerin tamamlanmasından sonra Tohum Otizm Vakfı özel eğitim uzmanları tarafından 2013-2014 öğretim yılı boyunca haftada bir kez olmak üzere süpervizyon desteği verilmiştir. Geleceğin model okulu olması hedeflenen Beylikdüzü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi’nde yürütülen proje eğitimcilere bilimsel yöntem ve içeriğe sahip müfredat oluşturma ve uygulama konularını kapsamıştır.

Beylikdüzü Kaynaştırma Projesi (2013)

Koç Holding “Ülkem İçin” projesi kapsamında fonlanan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tohum Otizm Vakfı ve işbirliği ile hayata geçen Beylikdüzü Kaynaştırma Projesinde, Beylikdüzü İlçesi’nde gönüllü olan İlkokullarda öğretmenlere, idarecilere ve öğrencilere yönelik kaynaştırma eğitimleri verilmesi, ilçe çapında kaynaştırma konusunda yarışmalar düzenlenmesi ve eğitim yılı sonu şenlikleri vasıtasıyla “kaynaştırma” bilincini Beylikdüzü’nde oluşturması hedeflenmiştir. Bu pilot uygulama ile Türkiye için örnek oluşturacak bir kaynaştırma projesi başlatılmıştır.

Öğretmen Eğitimleri (2013)

Garanti Bankası'nın desteğiyle gerçekleştirilen “Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme ve Etkinlik Çizelgeleri Planlama” konulu eğitimler 6-7 Ekim 2013 ve 27-28 Ekim 2013 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yapmış olduğu seçimler neticesinde Beylikdüzü, Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer ilçelerinde görev yapan 44 öğretmen eğitimlere katılmıştır. İkişer gün süren eğitimlerin ilk gününde eğitimcilere teorik bilgiler sunulurken çok sayıda video örnekleri ve rol yapma çalışmaları ile desteklenmiştir. Eğitimin ikinci gününde ise öğretmenler Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu'nda gözlem ve uygulama yapmışlardır. Eğitimlere katılan tüm eğitimcilere otizm eğitim kiti, “Otizmde Bilimsel Dayanaklı Uygulamalar” kitapçığı, “Otizm: Şimdi Ne Olacak” kitapçığı, “Otizmli Çocuklara Konuşma Becerilerinin Öğretimi” kitabı, “Otizmli Çocukların Eğitiminde Etkinlik Çizelgeleri” kitabı, Otizmli Çocuklar İçin Erken Eğitim Programı Geliştirme Kontrol Listesi ve Örnek BÖP paylaşılmıştır.

Eğitim sonunda öğretmenlere memnuniyet anketi düzenlenmiştir. Memnuniyet anketlerine göre eğitimcilerin eğitimden faydalanma ve memnun kalma düzeyleri 7 üzerinden 7 olmuştur.

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi II (2014)

Avrupa Birliği / IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni tarafından finanse edilen “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi’nde Tohum Otizm Vakfı konsorsiyum ortağı olarak yer almıştır. Teknik ihale kapsamında; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin kapasiteleri artırılmış, psikoloji/rehberlik öğretmenlerinin mesleki becerileri geliştirilmiş ve özel eğitim alanında çalışan ilgili kurumları bir araya getiren ulusal çapta bir konferans düzenlenmiştir.

Saint Joseph Lisesi Özel Eğitim Sınıfı (2014)

Tohum Otizm Vakfı desteğiyle 2014- 2015 eğitim ve öğretim yılında Türkiye’de ilk defa sınavla öğrenci alan bir özel okul olan İstanbul Saint Joseph Lisesi’nde 14- 21 yaş arası otizmli çocuklar için ‘Özel Eğitim’ Sınıfı açılmıştır. Tohum Otizm Vakfı ve Saint Joseph Lisesi işbirliği ile açılan bu özel eğitim sınıfı için Tohum Otizm Vakfı, öğretmen eğitimleri, özel eğitim müfredatı konularında danışmanlık vermiştir. Bu proje ile TOV Özel Eğitim Okulu’nun 8 yıldır uyguladığı otizmli çocukların eğitiminde en etkili ve bilimsel yöntemler, İstanbul Saint Joseph Lisesi’nde açılan özel eğitim sınıfına aktarılmıştır.

Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi I (2010)

Avrupa Birliği / IPA-II Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni tarafından finanse edilen “Özel Eğitimin Güçlendirilmesi Teknik İhalesi”nde Tohum Otizm Vakfı konsorsiyum ortağı olarak yer almıştır. Teknik ihale kapsamında; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nin kapasiteleri artırılmış, psikoloji/rehberlik öğretmenlerinin mesleki becerileri geliştirilmiş ve özel eğitim alanında çalışan ilgili kurumları bir araya getiren ulusal çapta bir konferans düzenlenmiştir.

Tablet Bilgisayarım Benim İçin Konuşuyor Projesi (2012)

ABD Ankara Büyükelçiliği desteği ile Tohum Otizm Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Tablet Bilgisayarım Benim için Konuşuyor” projesi, teknolojik gelişmelerin otizmli bireylerin eğitiminde nasıl kullanıldığı ve Türkiye’de kullanılabilecek uygulamaların neler olabileceği sorusundan yola çıkılarak hazırlanmıştır. Projede; otizmli bireylere yönelik ilk Türkçe uygulamalar geliştirilmiştir. Türkiye’de otizmli çocukların eğitiminin geliştirilmesine katkı vermek, otizmli çocukların eğitiminde teknoloji kullanımının arttırılması ve eğitim sistemine dahil edilmesi amacı ile yürütülen projede Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü pilot okullar olarak seçilmiştir..
ABD’de otizmli bireylerin eğitiminde teknolojinin kullanımıyla ilgili çalışmalar yapan uzmanın katıldığı ve İki gün süren başlangıç atölyelerinin ilki, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla, ikincisi ise Tohum Otizm Vakfı Özel Eğitim Okulu uzmanlarıyla gerçekleştirildi. Başlangıç atölyesine, ilk Türkçe uygulamaları oluşturacak olan yazılımcılar ile bilişim alanında örgüt temsilcilerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden akademisyenler katıldı.
Başlangıç atölyeleri, takip atölyeleri, pilot okullarda aileler ve öğretmenlerle yapılacak uygulamalar, verilerin toplanması ve raporlamalarla ile birlikte toplam bir yıl süren “Tablet Bilgisayarım Benim için Konuşuyor” projesi sonunda, otizmli çocuklar için özel olarak hazırlanmış ilk Türkçe tablet bilgisayar uygulamaları tamamlanmış ve bu alandaki ilk adım atılmıştır.

Otizmli Gençlerin Üretkenliğinin Artırılması ve İşgücü Piyasasına Geçişlerinin Desteklenmesi (2011)

2011oçem kaliteli eğitim projesi
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı ve Tohum Otizm Vakfı ortaklığı ile gerçekleşen proje kapsamında Beylikdüzü ilçesinde 15–21 yaş aralığındaki otizmli gençlere yönelik bir okul kurulmuş ve iş eğitim programı açılmıştır. Okul,Eylül 2012 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır.
Projenin genel amacı, dezavantajlı konumda olan otizmli gençlerin mesleki becerilerini geliştirerek, istihdam edilebilirliğini artırmak ve kendi ayakları üzerinde durabilecek bağımsız yaşam koşullarının sağlanmasına katkıda bulunmaktadır. Projenin genel amacından yola çıkarak, alt amaçlar şu şekilde belirlenmiştir:
• 15–21 yaş arasındaki otizmli gençlerin eğitim alabileceği bir iş eğitim programı geliştirerek, bir fiziki ve eğitim altyapısı oluşturmak.
• 15–21 yaş arasındaki otizmli gençlere tekstil (emprime baskı operatörlüğü) ve turizm (kat elemanlığı ve çamaşırhane elemanlığı) alanlarında iş becerileri kazandırmak ve aktif işgücüne katılımlarını sağlamak.
• Mesleki eğitim almış otizmli gençlerin turizm ve tekstil sektörlerinden işverenlerle buluşmalarına ve iş sahibi olmalarına yönelik çalışmalar yapmak.
Bu projenin öncelikli hedefi, 15-21 yaş arasındaki otizmli gençler ve onların eğitmenleri, aileleri, turizm ve tekstil sektöründeki işverenleridir. Projenin faaliyet planında belirtilen önkoşul beceriler dikkate alınarak iş eğitim programına 18 yaşını doldurmamış, OÇEM, Özel Eğitim Okullu ve/veya bir kaynaştırma programından mezun olmuş otizmli gençler kabul edilmektir.
Tohum Otizm Vakfı projeye uzman eğitimci desteği ile katkı vermiş ve İş Eğitim Okulu’nda görev alacak eğitimcilerin eğitimlerini üstlenmiş ve süpervizyon desteği sağlamıştır.

OÇEM Kaliteli Eğitim (2011)

2011 otistik çocuklar eğitim merkezleri geliştirme projesi

Tohum Otizm Vakfı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Bağcılar İTO ve Lokman Hekim OÇEM ile bir protokol imzalayarak ‘OÇEM Kaliteli Eğitim Projesi’ isimli proje uygulamıştır.
Projede, öğretmenlerin bilimsel dayanaklı uygulamalar konusunda mesleki gelişimlerini sağlayarak, çocukların eğitim hedeflerine uygun şekilde sınıfları düzenleyerek ve materyallerle donatarak zorunlu eğitim çağındaki otizmli çocukların ihtiyaçlarına uygun ve kaliteli eğitim almalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

 

Anne-Babalara Yönelik E-Öğrenme Portalı İle Otizmli Çocukların Okul Öncesi Eğitime Katılımlarının Artırılması (2010)

2010Anne Babalara Yönelik E Öğrenme Portalı İle Otizmli Çocukların Okul Öncesi Eğitime Katılımlarının ArtırılmasıTohum Otizm Vakfı, Avrupa Birliği’nin Okulöncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı çerçevesinde başta anne-babalar olmak üzere tüm aile üyelerine, eğitimcilere, öğretmenlere, uzmanlara ve otizmle ilgilenen tüm bireylere yönelik www.tohumotizmportali.org isimli portalı ücretsiz olarak tüm Türkiye’nin kullanımına sunmuştur.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle Antalya, Edirne, Trabzon, Eskişehir, Samsun, Erzurum, Antalya, Gaziantep, Van, Kayseri, Denizli, İstanbul ve Bursa’da düzenlenen bir dizi seminer ve toplantının ardından web portalı ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı değerlendirme toplantısına anne ve babaların yanı sıra eğitimciler ve öğrencilerden de büyük bir katılımlar olmuştur.
Tohum Otizm Vakfı’nın deneyimli uzman ve danışman kadrosunun hazırladığı portalda; otizme ilişkin ayrıntılı bilgilerin yanı sıra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalışmaları yürütmeye, otizmli çocukların davranış sorunlarıyla başa çıkmaya ve otizmli çocukları yaşamın diğer aşamalarına hazırlamaya yönelik 20 modül yer almaktadır. Üyeler ayrıca cevapladıkları testler ardından Başlangıç ve İleri Düzey Başarı Belgesi de almaya hak kazanmaktadırlar.
Portaldan ücretsiz olarak yararlanabilmek için tek yapılması gereken portala üye olmak ve bir şifre oluşturmaktır.

Otizm Eğitim Portalı Broşürü

 Kaynaştırma ve Bütünleştirmenin Etkinliğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri (2010)

Tohum Otizm Vakfı,Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı kapsamında desteklenen “Kaynaştırma ve Bütünleştirmenin Etkinliğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri” projesi Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığı ile uygulamıştır..
Projede, sadece otizmli çocukların değil tüm engel gruplarının örgün eğitim içinde kaynaştırma uygulaması kapsamında nitelikli bir eğitim alması amaçlanmıştır.
“Kaynaştırma ve Bütünleştirmenin Etkinliğini Artırmak için Politika ve Uygulama Önerileri Projesi”yle yasalar ve uygulama arasındaki boşluğun doldurulması, hak sahiplerini bilinçlendirilmesi ve engelli öğrencilerin diğer akranlarıyla aynı koşullarda eğitim alması imkanlarını geliştirilmesi yönünde pilot uygulamalar gerçekleştirilmiştir.
Yasal mevzuat kaynaştırma eğitiminden yana olsa da okulların bu uygulamayı hayata geçirebilmesi için gerekli altyapı yetersiz kalabilmektedir. Bu proje kapsamında öğretmenlere kaynaştırma alanında seminerler verilmesinin yanı sıra okullarda düzenlenen şenlik ve söyleşiler ile velilerin bilinçlendirilmesi sağlanarak proje kamuoyu ile paylaşılmıştır. İstanbul’un sosyo ekonomik açıdan farklı bölgelerinde 3 ayrı pilot okulda uygulanan projedeki tüm uygulamaların etkililiği, bağımsız bir kuruluş tarafından ve bilimsel yöntemler kullanılarak değerlendirilmiştir.
Proje sonucunda Türkiye’ye yönelik bir model önerisi geliştirilerek karar vericilerle ve kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Raporlar:
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Destek Modeli Kılavuzu Raporu
Türkiye'de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Durumu
Türkiye'de Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim:Politika ve Uygulama Önerileri
Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Dünyadan ve Türkiye'den İyi Örnekler

Otizmli Çocukların Fiziki Bağımsızlıklarını ve Hareketliliklerini Eğitim Yoluyla Geliştirerek Topluma Tam Katılımlarını Desteklemek (2007)

2008otizmli Çocukların Fiziki Bağımsızlıklarını ve Hareketliliklerini Eğitim Yoluyla Geliştirerek Topluma Tam Katılımlarını DesteklemekTohum Otizm Vakfı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen Bursa Otistik Çocuklar Eğitim Derneği ile Adana Otizm Derneği ortaklığında Otizmli Çocukların Fiziki Bağımsızlıklarını ve Hareketliliklerini Eğitim Yoluyla Geliştirerek Topluma Tam Katılımlarını Desteklemek isimli bir proje uygulamıştır.
Bursa, Adana, Gaziantep, Kocaeli ve İzmir olmak üzere beş pilot bölgede tamamlanan projede, otizmli çocukların topluma katılımının arttırılması için, özel eğitim öğretmenlerin ve Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) personelinin otizmli çocuklar konusunda eğitilmesi amaçlanmıştır. Otizmli çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak ihtiyaçları doğrultusunda eğitim-öğretim imkânlarından en üst düzeyde ve erken dönemde yararlanmalarını sağlamak amacıyla;
• 5 pilot ilde Rehberlik Araştırma Merkezi personeline; Aile Eğitimi: Erken Çocukluk (0–3 yaş) Döneminde Otizmli Çocukların Gelişimini Destekleme ve otizmli çocuğa sahip ailelere çocuklarının gelişimini destekleme becerisi kazandırma konulu eğitimler verilmiş,
• Türkiye genelinden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek olan 60 özel eğitim öğretmenine 160 saatlik “Otizm konusunda uzmanlık kazandırma” sertifika programı tamamlanmıştır.

Otizm Tarama Projesi (2006)
Tohum Otizm Vakfı, erken tanı alanındaki çalışmalara destek olmak için 2006 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sağlık Bakanlığı’yla işbirliği içinde yürütülen Otizm Tarama Projesi’ni gerçekleştirmiştir. Bu proje Türkiye’de bu alanda bir ilktir.
Projede; Adana, Bursa, Gaziantep, İzmir ve Kocaeli’ndeki sağlık ocaklarına ve AÇSAP merkezlerine rutin kontroller için götürülen 18–36 ay arasındaki yaklaşık 46.000 çocukta otizm spektrum bozukluğu riski değerlendirilmiştir. Değerlendirme iki aşamalı olarak yürütülmüştür. Birinci aşamada, hemşire ya da ebeler tarafından M-CHAT (Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği/Modified Checklist for Autism in Toddlers) ölçeği uygulanmıştır. Bu ölçekte, ebeveyn ya da birincil bakıcı görüşüne dayalı olarak yanıtlanan 23 madde yer almaktadır. Bu değerlendirme sonucunda risk grubunda yer alan çocuklara hekimler tarafından CHAT (Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği/Checklist for Autism in Toddlers) ölçeği uygulanmıştır. CHAT’de ebeveyn görüşlerinin yanı sıra çocuk gözlemlerine de yer verilmektedir. Araştırma bulguları risk açısından iller arasında önemli farklar olduğunu; ancak, cinsiyetler arasında büyük bir fark olmadığını göstermiştir.
Bu projede elde edilen sonuçlar, otizm spektrum bozukluğunun yaygınlığını değil otizm spektrum bozukluğu riskini göstermektedir. Bu riskin ABD ve Avustralya’daki duruma yakın olduğu tahmin edilmektedir. Bu proje, Türkiye’de erken çocukluk döneminde otizm riskini beş ayrı ilde ve çok büyük bir kitle üzerinde araştıran ilk çalışma olma özelliğini göstermektedir. Ayrıca, bu proje kapsamında araştırma illerinde otizm konusuyla ilişkili yetkililerle toplantılar gerçekleştirilmiş ve 1.250 hekim ile sağlık personeli otizme ilişkin eğitimlerden geçirilmiştir. Tüm bu çalışmaların, otizme ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratmada çok önemli bir işlevi yerine getirdiği düşünülmektedir. Ayrıca, otizm riski taşıyan çocukların ebeveynlerinin, çocuklarını daha ayrıntılı değerlendirmeler için uzmanlara götürmeleri yönünde uyarılmış olmaları da çok önemli bir hizmet olarak görülmektedir.

Otizm Tarama Projesi Sonuç Raporu

 

© 2020 Faces of Turkey. Allrights reserved

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK