Neler Yapıyoruz?

Kadına yönelik şiddete karşı mücadele ve Mor Çatı

Kadına yönelik şiddet, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en yaygın insan hakkı ihlallerinin başında geliyor. Türkiye’de her 10 kadından 4’ü evde kocasının ya da sevgilisinin fiziksel şiddetine maruz kalıyor . Ailede, ev içinde ve yakın ilişkilerdeki kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutları bulunuyor. Bu şiddetin kaynağında, toplumun her alanında izlerini görebileceğimiz erkek egemen sistem yatıyor. Erkeklerin egemenliklerini tehdit altında görmeleri ya da bu egemenliği güçlendirmek istemeleri şiddet uygulamalarının nedenlerini oluşturuyor. Erkeklerin evde uyguladıkları şiddet çocuklara da zarar veriyor. Fiziksel yaralanmalar, aşırı korku, yetersizlik duygusu, özgüven eksikliği bu zararlar arasında yer alıyor.

Kadına yönelik şiddetin en ağır sonuçlarından biri kadın cinayetleri. Kadınlar kocaları, sevgilileri, eski kocaları, eski sevgilileri, babaları, kardeşleri gibi yakınları olan erkekler tarafından öldürülüyorlar. Kadınlarla erkekler arasındaki, çok yönlü eşitsizliklerden kaynaklanan kadına yönelik şiddetle mücadelenin bu eşitsizlikleri görecek şekilde hayatın her alanında sürdürülmesi gerektiği açık.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla kurulmuş Türkiye’deki ilk feminist örgütlenmedir. 1987 yılında feministlerin öncülüğünde ve yüzlerce kadının katılımıyla İstanbul’da başlatılan Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası’nın sonucu olarak, 1990 yılında kuruldu. Bu kampanya, Türkiye’de kadınların erkek egemenliğine ve kadına yönelik şiddete karşı sürdürdükleri mücadelenin dönüm noktalarından biri sayılır.

 MonCati Article3 f2

Dayanışma Merkezi Faaliyetleri

Kurulduğu tarihten bu yana, Mor Çatı gönüllüleri şiddete uğrayan kadınlarla dayanışma kuruyor. Dayanışma Merkezi’ne telefonla ya da yüz yüze günde ortalama 10 kadın başvuruyor. Merkez, çalışmalarını kadınlara yardım etmek üzere değil, şiddete karşı kadın dayanışmasını oluşturmak, birlikte mücadele etmek üzere yürütüyor.

Gönüllü dayanışması:

Mor Çatı gönüllüsü olmak için, Mor Çatı deneyiminin paylaşıldığı atölyelere katılmak gerekir. Gönüllüler, yaşadığı şiddet nedeniyle Mor Çatı’ya başvuran kadınlarla, genellikle, önce telefonda görüşür. Ardından yapılan yüz yüze görüşmede, şiddet yaşantısından çıkabilmesi için varolan seçenekler birlikte gözden geçirilir, şiddetin sorumlusunun kadınlar olmadığı vurgulanır. Kadınların, kendileri ile ilgili en doğru kararı yine kendilerinin vereceği unutulmaz. Mor Çatı gönüllüleri kurtulmuş kadınlar değildir. Bu nedenle bizler, başvuru alırken kendi önyargılarımızı, değerler sistemimizi ve kendi şiddet deneyimlerimizi de sorguluyoruz.

Psikolojik destek:

Şiddet yaşamanın getirdiği umutsuzluğu, suçluluk duygusunu, utanç ve korkuyu yenebilmek, yeni yaşam seçenekleri oluşturabilmek için, şiddete uğrayan kadınlara Mor Çatı'da psikolojik destek verilir. Bu alanda çalışma yapan herkesin; öncelikle hiçbir kadının şiddeti provoke ettiğine ya da bunu hak ettiğine inanmaması beklenir. Kısacası şiddet gören kadınlara destek verecek psikologların kadın bakış açısına sahip olmaları gerekir.

Hukuksal destek:

Şiddete uğrayan kadınların büyük bir çoğunluğu, yasal haklarını ve bunları nasıl kullanacakları bilgisine erişmek için Mor Çatı’ya başvuruyor ve gönüllü avukatlardan hukuksal destek alıyorlar. Hukuk alanında çok sık gözlenen bir durum, uygulayıcıların kadından yana olmayan yaklaşımları nedeniyle var olan yasalardaki olumlu hükümlerin uygulanamamasıdır. Bu nedenle hukuksal danışmanlığın da kadın bakış açısına sahip avukatlar tarafından verilmesi büyük önem taşır.

Sığınak Faaliyeti

Mor Çatı, bugüne kadar üç ayrı sığınak çalışması gerçekleştirdi. Bunlardan birincisi 1995-1998 yılları arasında gerçekleşti. Bu sığınak çalışması, 350 kadın ve 250 çocuğa şiddetsiz bir yaşama adım atma olanağı sağladı. 2005 Ekim ayında Beyoğlu Kaymakamlığı Dünya Bankası’ndan aldığı kredi ile açacağı sığınağın Mor Çatı tarafından yürütülmesini önerdi. Mor Çatı’nın dayanışma merkezinde bulunan sosyal çalışmacı, psikolog, psikiyatr, avukat gibi gönüllüleri aracılığıyla destek verdiği bu çalışma üç yıl sürdü. Mor Çatı, Mart 2009’dan bu yana bağımsız sığınak faaliyetini, Şişli Belediyesi ve Mor Çatı dostlarından sağladığı desteklerle sürdürüyor. Bu desteklerle 2009-2017 yılları arasında sığınakta kalan kadın ve çocukların sayısı yaklaşık 380 oldu.

Atölyelerle bilgi ve deneyim paylaşımı

Feminist ilke ve yöntemler doğrultusunda kadına yönelik şiddetle mücadele eden Mor Çatı’nın mücadele deneyimini, çalışma ilkelerini paylaşmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla iki atölye gerçekleştirilmekte. Bu atölyelerden birincisi, Mor Çatı gönüllüsü olmak isteyen kadınlara yönelik iken ikincisi, sığınak ve danışma merkezlerinde şiddete maruz kalan kadınlarla bire bir çalışanlara yöneliktir. Bugüne kadar çok sayıda belediye ve kadın örgütü ile Mor Çatı’nın biriktirdiği bilgi ve deneyim atölyeler aracılığıyla paylaşıldı. Bu paylaşımlar sayesinde dayanışma ağımızı güçlendiriyoruz.

Hayatlarımızı savunuyoruz!

Mor Çatı, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık yaratmak, yasalarda, uluslararası sözleşmelerde ve bunların uygulanmasında karşılaşılan sorunlara yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek için mücadele ediyor. Diğer kadın örgütlenmeleri ile birlikte düzenlenen kampanyalar, hukuksal süreçlerin izlenmesi, kadınların tanıklıkları aracılığıyla elde edilen bilgilerin paylaşılması da kadınlardan yana bir dünya kurabilmemizin güçlü adımlarını oluşturuyor.

Kadın Sığınakları ve Danışma/Dayanışma Merkezleri Kurultayı’nda kadınlarla bir araya geliyoruz.

Mor Çatı’nın girişimiyle ilk kez 1998 yılında düzenlenen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’na, her yıl, kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden, dayanışma merkezi ve sığınak faaliyeti yürüten, yürütmeyi amaçlayan kadın örgütlerinden, belediyelerden ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan yüzlerce kadın katılıyor. Kurultay, kadına yönelik şiddete karşı mücadelede en geniş birlikteliği sağlarken, bu alanda çalışan kadınlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını da mümkün kılıyor.

MonCati Article3 f3 

© 2020 Faces of Turkey. Allrights reserved

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK