Yöntemlerimiz

Kadın Dayanışması

Mor Çatı’da erkek şiddetine karşı mücadele feminist yöntemlere dayalı olarak yürütülür. Erkek şiddetinin, toplumda kadınlarla erkekler arasında var olan eşitsizliklerden kaynaklandığı, kadın dayanışmasını güçlendirerek eşitsizliklere karşı mücadele etmenin gerekli olduğu düşünülür. Kadınlara destek verirken, onun adına karar vermemek, karar verme sürecinde baskı yapmak yerine, kendi kararı ne olursa olsun destek verilir. Kararlarından dolayı kadınlar yargılanmaz.

• Mor Çatı’da kararlar kolektif bir işleyiş sonucu alınır.
• Hiyerarşik mekanizmalar bulunmaz, farklılıklar aracılığıyla hiyerarşi oluşturulmamasına çalışılır.
• Yetki ve sorumluluklar konusunda rotasyon uygulanır. Böylece bilginin belirli kişilerde yoğunlaşmamasına çalışılır.
• Çalışmalar gönüllülük temelinde sürdürülür, ancak gönüllülerden sorumluluklarını kendi belirledikleri sınırlar içinde yerine getirmeleri beklenir.
• Karar alıp uygularken, hedefe ulaşma kadar, bu süreçlerin nasıl gerçekleştiği de önemlidir. Oylama yapılmaz. Tartışmalarda ortak bir sonuca varabilmek hedeflenir.

Evet'ler

• Herkesin konuşmaya cesaretlendirilmesi
• Eleştiriye tahammül
• Toplantıların rotasyonla değişen bir kolaylaştırıcı tarafından yürütülmesi
• Duygularımızı da dikkate almak, dile getirmek

Hayır'lar

• Önyargılı davranma
• Yaftalama
• Yargılama
• Suçlama
• Ayrımcılık
• Ne söylendiğine değil de kimin söylediğine önem vermek
• Eksik bilgiyle karar vermek
• Cezalandırmak

Mor Çatı'ya Başvuran Kadınlarla Kurulan İletişim

Şiddete maruz kalan kadınlarla görüşmeleri sürdürecek kadınların, kendi değer sistemlerini ve inançlarını görüşme sürecinde göz önünde bulundurmamaları gerekir. Görüşme sırasında temel olan kadının şiddet yaşamış olmasıdır. Mor Çatı’da hiç kimse hiçbir kadının şiddeti provoke ettiğini, ya da hak ettiğin düşünmez. Kadına yönelik şiddeti üreten toplumsal önyargıların, değerler sisteminin sorgulanması amaçlanır. Bu ilk adımdan sonra dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, şiddet nedeniyle başvuran kadınların kendi hayatları hakkında verecekleri kararlar her ne olursa olsun müdahale edilmemesidir. Kadın şiddetle mücadele yollarını bildiği sürece, eşine yani şiddet ortamına geri dönme kararı alsa dahi aynı kadın olmadığından şiddete karşı durabilecektir. Önemli olan kadının bireysel güçlenmesinde ne kadar yol kat edildiğidir.


Mor Çatı'dan danışmanlık almak isteyen kadınlarla öncelikle telefonda görüşülür. Kadınlar Mor Çatı'nın telefonuna Bilinmeyen Numaralar hattından kolaylıkla ulaşabilmekte, kimi zaman karakol, kaymakamlık vb kurumlar tarafından Mor Çatı’ya yönlendirildikleri görülmektedir. Mor Çatı'nın adresine arkadaşı, broşürler, basın yoluyla ulaşan kadınlar telefon etmeden merkeze de gelebilmektedirler. Yüz yüze görüşmenin ardından seçenekler birlikte gözden geçirilir. Kadınlar talepleri doğrultusunda sığınağa yönlendirilebilecekleri gibi, dayanışma merkezinden psikolojik, sosyal, hukuki destek almayı sürdürebilirler.

 

© 2020 Faces of Turkey. Allrights reserved

Bu sayfa kullanıcı bilgilerini  yönetmek için cookies kullanır, navigasyon istatistikleri ve diğer özellikler. Sitemizi ziyaret ederek cookies kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.

OK